ĮSTAIGOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. keičiasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas tiesiogiai taikyti Reglamentas (ES) 2016/679.

Mes gerbiame savo pacientų/klientų (lankytojų) privatumą ir informacijos saugą. Lankytojų asmens duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai apibrėžia, asmens sveikatos priežiūros apsaugą, buhalterinę apskaitą ir reklamos reglamentuojantys įstatymai.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKOS NUOSTATAI:

 1. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Asmens duomenys leidžia identifikuoti Jūsų asmenį. Tai gali būti:

 • vardas, pavardė;
 • asmens kodas;
 • telefono Nr.;
 • elektroninio pašto adresas;
 • medicininiai duomenys, susiję su lankytoju svekatą;
 • pacijentų nuotraukos (nebūtinai);
 • gyvenamosios vietos adresas;
 • darbovietės, mokymo įstaigos pavadinimas;
 • specialybė, pareigos;
 • bet kokia kita pačio pateikta asmens informacija.

Taip pat mes galime rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie  Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje (ir/ar mobilioje aplikacijoje) bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų įstaigos darbuotojų ir mūsų istaigai IT, marketingo, teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

 1. Kokiu būdu mums tampa prieinami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis mums tampa prieinami, kai Jūs juos pateikiate mums:

 • mūsų įstaigoje ar interneto svetainėje užpildę registracijos duomenis ar atlikę paslaugų/prekių pirkimą;
 • konsultacijos užsakymą;
 • Jums parašius mums elektroniniu paštu, paskambinus, ar kitaip susisiekus.
 1. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame:

„Google Analytics“:

Duomenų valdytojo interneto svetainėje www.prp-terapija.lt  www.plazmolifting.lt naudojama „Google Analytics„, interneto analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“). „Google Analytics“ naudoja tam tikrus „slapukus“, tekstinius failus, kurie saugomi kompiuteryje ir leidžia analizuoti naudojimąsi interneto svetaine. Slapuku surenkama informacija apie naudojimąsi šia interneto svetaine yra perduodama „Google“ serveriui Jungtinėse Valstijose ir ten išsaugoma. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad svetainėje www.prp-terapija.lt , www.plazmolifting.lt į „Google Analytics“ buvo įtrauktas kodas „gat._anonymizeIp;“, siekiant užtikrinti anoniminį IP adresų įrašymą, vadinamą „IP maskavimu“. Taikant „Google“ IP anonimizavimą interneto svetainėje www.prp-terapija.lt , www.plazmolifting.lt , internet svetainės lankytojų IP adresas sutrumpinamas ES ir EEB teritorijoje ir tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus išsiųstas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas.

„Google“, naudodama šią informaciją, analizuos, kaip interneto svetainės lankytojai naudojasi svetaine, sudarys ataskaitas apie veiklą interneto svetainėje ir interneto svetainės operatoriui pateiks kitas su interneto svetainės naudojimu susijusias paslaugas. Interneto sveitainės lankytojų naršyklės „Google Analytics“ paslaugai perduodamas IP adresas nėra sujungiamas su kitais „Google“ duomenimis. Interneto svetainės lankytojai gali atsisakyti išsaugoti slapukus, atitinkamai pakeisdami naršyklės nustatymus, svetainės lankytojai taip pat gali neleisti, kad slapuko sugeneruoti ir įrašyti duomenys apie tai, kaip lankytojai naudoja interneto svetainę (įskaitant lankytojų IP adresą), būtų išsiųsti į „Google“, ir neleisti, kad „Google“ tvarkytų šiuos duomenis; šiems tikslams įgyvendinti lankytojai turi atsisiųsti ir įdiegti naršyklės įskiepį, pasiekiamą per nuorodą http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt . Papildomos informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų privatumo politiką galima rasti adresu http://www.google.com/analytics/terms/lt.html arba http://www.google.com/intl/lt/analytics/privacyoverview.html.

„Google Adwords“:

Interneto svetainėje www.prp-terapija.lt , www.plazmolifting.lt naudojama „Google AdWords„, „Google“ analitinė paslauga, taip pat konversijų stebėjimas kaip „Google AdWords“ dalis. Kaskart, kai svetainės lankytojas spusteli „Google“ pateiktą skelbimą, „Google AdWords“ įdeda konversijos stebėjimo slapuką į lankytojo kompiuterio standųjį diską (vadinamą „konversijos slapuku“). Šie slapukai nustoja galioti po 30 dienų ir nenaudojami asmens tapatybei nustatyti. Jei lankytojas apsilanko tam tikruose Duomenų valdytojo interneto svetainės puslapiuose, „Google“ gali stebėti, ar lankytojas buvo nukreiptas į tą puslapį dėl to, kad spustelėjo skelbimą.

 Duomenys, gauti naudojant konversijų slapukus, naudojami statistinei atskaitomybei „AdWords“ klientams, kurie naudoja konversijų stebėjimą. Šie statistiniai duomenys nurodo bendrą skaičių naudotojų, kurie spustelėjo „Google“ pateiktą skelbimą, ir atidarė tinklalapį su konversijų stebėjimo žyma, tačiau negaunama jokia informacija, leidžianti asmeniškai identifikuoti naudotojus.

 Naudodamas „Google“ pakartotinės rinkodaros funkciją, Duomenų valdytojo tinklapis www.parnasas.lt gali pasiekti naudotojus, kurie anksčiau lankėsi svetainėje, rodydamas reklamą auditorijoms, kurias jau domino Duomenų valdytojo gaminiai ar paslaugos. „AdWords“ taip pat nustato, kokie yra bendri svetainės naudotojų interesai ir bendri ypatumai, atsižvelgiant į naudotojų elgesį „Google“ vaizdinės reklamos tinklo svetainėse per pastaruosius 30 dienų ir kontekstinės paieškos sistemos duomenis. Remdamasi šia informacija, „AdWords“ randa naujų galimų klientų, kurių interesai ir ypatybės yra panašūs į Duomenų valdytojo interneto svetainės naudotojų interesus ir ypatybes. Tikslinės auditorijos pakartotinė rinkodara vykdoma derinant kelis slapukus, pvz., „Google Analytics“ slapukus ir „Google DoubleClick“ slapukus.

 1. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Asmens duomenys, pateikti įstaigoje ar šioje/(mūsų) interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse.

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiems tikslams:

 • suteikiant Jūsų užsakytą paslaugą mūsų įstaigoje;
 • suteikiant Jūsų paprašytą konsultaciją, procedūrą;
 • siuntimui į kitas įstaigas dėl konsultacijų, laboratorinių ir instrumentinių tyrimų;
 • tiesioginei rinkodarai;
 • Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;
 • atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;
 • pardavimui skatinti;
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;
 • informacijai Jums siųsti;
 • rekomenduoti Jums prekių/paslaugų;
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • mūsų reklamų efektyvumo analizei;
 • kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę;
 • skolų išieškojimui;
 • buhalterinėje apskaitoje
 • visais atvejais, kada privalome pateikti duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka, mūsų veiklą tikrinančioms instancijoms (pateikiamų duomenų apimtys – tikrinančių institucijų kompetencijų ribose).
 1. Jums garantuojamos teisės asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant

Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis, sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) savo asmens duomenis kurių nebereikia arba kurie tvarkomi neteisėtai arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • prašyti savo asmens duomenų perkeliamumo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 •  Prašyti konkrečiais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 •  Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su mumis arba turi mums reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne tik kompiuteriai. Tokiu atveju taip pat turime teisę išreikšti savo nuomonę ir ginčyti sprendimą.
 1. Kaip pasinaudoti savo teisėmis? Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums adresu alsasa3@gmail.com б Tel.: 8~5 233 96 81, +370 610 42 167.

Tam, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, jūsų gali būti paprašyta pateikti jūsų tapatybę patvirtinančią informaciją (pvz., paspausti patvirtinimo nuorodą, įvesti vartotojo vardą ar slaptažodį).

 1. Ką daryti, jeigu Jūsų teisės buvo pažeistos?
  Dėl galimai pažeistų savo teisių galėsite pareikšti ieškinį mūsų įmonei (sveikatos priežiūros įstaiga UAB Homeopatijos medicinos klinika. Tel.: 8~5 233 96 81, +370 610 42 167, alsasa3@gmail.com). Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI https://www.ada.lt/ ).

 

 1. Politikos pakeitimai

Mes (sveikatos priežiūros įstaiga UAB Homepatijos medicinos klinika, įmonės kodas 126345022, Kauno g. 31-1, LT-03215 Vilnius) turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje www.prp-terapija.lt.

Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.

Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.